คุณสมบัติ 8 ประการของหุ้นปันผลที่ดี


เมื่อใกล้ถึงปลายปี นักลงทุนที่ชื่นชอบการลงทุน luciabet ในหุ้นปันผลเริ่มจับตามองและประเมินกันแล้วว่า หุ้นตัวไหนจะ จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นน กี่บาท (EPS) มีอัตราปันผลตอบแทน (Dividend Yield) กี่เปอร์เซ็นต์ และนี่คือคุณสมบัติที่ดีของหุ้นปันผล

1. เลือกบริษัทที่เต็มใจและมีความพร้อมที่จะจ่ายเงินปันผล โดยให้ดูบริษัทที่สร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอมั่นคง (ไม่ใช่เป็นบริษัทที่มีกำไรไม่แน่นอน ปีนี้กำไรมาก ปีหน้ากำไรน้อย ปีถัดไปขาดทุน)

2. เลือกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่ไม่ผันผวน โดยเวลาเลือกหุ้นปันผลต้องมองข้ามหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ เพราะเป็นธุรกิจที่ไม่แน่นอน หากเป็นช่วงที่ธุรกิจเป็นวัฎจักรขาลง การซื้อหุ้นเพื่อรอรับปันผลไปเรื่อยๆ คงไม่เหมาะสมมากนัก เนื่องจากเมื่อธุรกิจมีความผันผวน ย่อมทำให้ผลการดำเนินงานมีความผันผวนตามไปด้วย

3. บริษัทมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลมากน้อยแค่ไหน โดยให้ดูที่โครงสร้างหนี้ว่า มีหนี้สินต่อทุนสูงเกินไปหรือไม่ และโครงสร้างหนี้เป็นหนี้ระยะสั้นหรือระยะยาว (ถ้ามีหนี้ระยะสั้นมากๆ ความพร้อมในการจ่ายเงินปันผลอาจจะมีน้อย)

4. กระแสเงินสด ซึ่งนักลงทุน luciabet รายย่อยให้ความสนใจน้อยมาก เพราะหลักๆ จะดูแค่กำไรขาดทุนเป็นหลัก แต่ความจริงแล้วกระแสเงินสดมีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีความสามารถจ่ายเงินปันผลหรือไม่ โดยให้ไปดูที่งบกระแสเงินสดว่า บริษัทนั้นๆ มีกระแสเงินสดเป็น “บวก” หรือ “ลบ”

5. ดูราคาหุ้น โดยให้ดูที่ Low Beta ถ้าเป็นหุ้นปันผลจะต้องมี Beta ต่ำๆ หมายความว่า ลงทุนไปแล้วและหวังเงินปันผล ก็ไม่ต้องไปกังวลกับความผันผวนด้านราคามากจนเกินไป

6. เลือกลงทุนหุ้นปันผลที่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย (อย่าเลือกลงทุนหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่อง) โดยเลือกหุ้นปันผลที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่พอสมควร แต่ถ้าเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปน้อยๆ ต้องเลือกหุ้นที่มีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

7. ดู Pay-out Ratio ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ โดยอาจจะเลือกหุ้นที่มี Pay-out Ratio มากกว่า 50% ขึ้นไป เพราะเป็นระดับที่บ่งชี้ว่ามีการดำเนินงานที่นิ่ง เพราะบริษัทไหนที่อยู่ในช่วงขยายกิจการ ก็ต้องเก็บเงินเอาไว้ขยายกิจการ ทำให้ระดับการจ่ายเงินปันผลลดลงตามไปด้วย

8. ให้ลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าระดับเงินเฟ้อ เพราะถ้าต่ำกว่าเงินเฟ้อก็ไม่มีประโยชน์ และถ้าจะให้ดีที่สุดเงินปันผลจะต้องสูงกว่าระดับเงินเฟ้อบวกกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *